Čím se řídíme

Dále se řídíme obecně závaznými předpisy jako např.